Informació bàsica sobre protecció de dades
Denominació del tractament: Preinscripció d’alumnes i contacte.
Responsable del tractament: Aula Vilalta, Ralval Sant Pere, 48
Finalitat: Tramitar i resoldre els processos d’admissió dels alumnes
Destinataris: Aula Vilalta
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’nal tractament i sol·licitar-ne la limitació gprd@aulavilalta.com