RITMES PER PICAR (i gravar-se)

COMPASSOS AMB DENOMINADOR 8 (no li feu cas a les últimes frases)

INTÈRVALS

SONS ENHARMÒNICS

NOMS DE LES NOTES DE L’ESCALA

ESCALES MENORS

ESCALES MAJORS

ARMADURES (majors i menors)