INTERVALS: TONS I SEMITONS

DICTAT 1

FIGURES RÍTMIQUES

INTÈRVALS 1r ELEMENTAL

PIQUEM RITMES I

PIQUEM RITMES II